Konu Başlıkları

Akademik ve Endüstriyel Stratejiler
Kozmetik Ar-Ge’sinde:
Yeni Teknoloji, Metot ve Yöntemler
Doğal Ürünler
Fermantasyon
Organik Sentez
Yeşil Kimya
Yeni Alternatif Ürünler
Kozmetik Hammadde Üretimi, Proses Geliştirme ve Optimizasyonu
Kozmetikte GMP Kuralları
Formülasyon Çalışmaları
Analitik Yöntemler:
Metot Geliştirme ve Validasyon
Testler ve Stabilite Çalışmaları
Hibrit Analitik Metotlar (Hyphenated Analytical Techniques)
Permeabilite çalışmaları
Nanoteknoloji
Nanobiyoteknoloji
Microplastikler
Kozmetik Ürünlere Sınır Teşkil Eden Ürün Grupları
Koruyucularda Yasal Mevzuatlar ve Güncel Koruyucular
Koruyucuların Güvenlilik Değerlendirmesi ve Toksikolojisi
Kozmetik Ürünlerde Alerjen Etkisi
Kozmetik Ürünlerde Toksikoloji
Kozmetik Ürünlerde Kullanılan Bitkilerde Kalite Parametreleri
Kozmetikte Duyusal Analizler
Kozmetik Üretiminde Teorik Modelleme Çalışmaları
Sürdürülebilirlik
Market Trendleri
Klinik Çalışmalar
Etik Konular
Mali Destekler
Ruhsatlandırma

Scroll to Top