Kayıt ve Konaklama

Kongre Programı

Sponsorluk

Özet Gönderimi

Kongre Daveti

Değerli Bilim İnsanları, Kamu ve Özel Sektör Uzman ve Temsilcileri,

Kimyagerler Derneği tarafından 2011 yılından beri kesintisiz bir şekilde düzenlenen Kozmetik Kongresi, derneğimizin kurumsal özellikli etkinliklerinden biridir. Kongre kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler hem katılımcıların eleştiri ve önerileri hem de kongre süreklilik komitesi tarafından takip edilen uluslararası gelişmeler dikkate alınarak her yıl yenilenmektedir. Kozmetik endüstrisi ile akademiyi bir araya getirmek suretiyle alandaki gelişme ve yeniliklerin birlikte tartışıldığı kongremiz, ülkemiz adresli bilimsel toplantılar arasında kaliteden ödün vermeyen ve bu yönüyle meslek ve bilim insanları arasında son derece güven duyulan, Kimyagerler Derneği’nin adıyla bütünleşik ülkemiz adresli marka kongrelerden biri halini almıştır.

15’inci Kozmetik Kongresi, Kimyagerler Derneği ve Atatürk Üniversitesi’nin ortak organizasyonu ile 20-22 Şubat 2025 tarihleri arasında Antalya’da Susesi Luxury Resort’de gerçekleştirilecektir. Kimyagerler Derneği, kimya biliminin merkezi bir bilim olarak sağlık, yaşam bilimleri ve teknoloji ile yüzyıllara dayanan derin ilişkilerini göz önünde bulundurarak sorunlara multidisipliner bir bakış açısı kazandırmak amacıyla kozmetik bilimi ve kozmetik sektörü ile yolu kesişen bütün paydaşları 14’üncü Kozmetik Kongresi çatısı altında bir araya getirmeyi amaçlamaktadır.

Bilimsel programda; davetli konuşmalar, kısa sözel sunumlar, poster sunumları, kurslar ve workshoplar yer alacaktır. Kısa sözel sunumlar, poster olarak da sergilenerek daha fazla katılımcı ile karşılıklı paylaşım imkânı sağlanacaktır. Posterler, iki gün boyunca toplam dört saat sunulacaktır. Endüstri ve akademide çalışan bilim insanlarından oluşan hakem heyeti tarafından başarılı bulunan posterler ödüllendirilecektir. Bildiri sahipleri, çalışmalarının “Tam Metin” olarak sunulmasını isterlerse, “kongre makalesi” olarak hazırlanacak tam metin bildiriler, konu uzmanı hakemler tarafından değerlendirilmek koşuluyla elektronik kongre kitabında yer alacaktır.

Kongrede üretim ve Ar-Ge çalışmalarının daha verimli, etkin ve başarılı bir şekilde yürütülebilmesi için, özel sektör, kamu ve kurum temsilcilerinin yanı sıra akademideki araştırmacıların da bulunduğu bir toplantının yapılması, Proje İş Birlikleri Platformu’nun oluşturulması ve ortak proje yapma kültürünün geliştirilmesi hedeflenmektedir. Kozmetik endüstrisi ve Ar-Ge`si için proje desteğinin yanı sıra yetişmiş ve ara eleman desteği sağlayan kurumların kongrede katılımcılarla bir araya gelerek mevcut durum değerlendirmesi yapılacaktır. Kongrede, Kozmetik sektörü ve ürünlerini denetleyen otoritelerin mevcut ve yeni düzenlemeler hakkında kongre katılımcılarını bilgilendirmeleri sağlanacaktır. 

Kozmetik sektörünün gelişmesinde tedarik zincirinin önemini dikkate alarak sektöre ve üniversitelere hizmet veren bütün tedarikçi firma ve çalışanlarının kongrede aktif olarak yer almalarını, “kurslar” ve “workshoplar” düzenlemelerini, kongrede stant açarak katılımcı ve sektör temsilcileri ile iletişim kurarak mevcut problemlerin çözümü ve geleceğe yönelik trendlerin belirlenmesine katkı sunmalarını amaçlamaktayız. Bu vesileyle, 20-22 Şubat 2025 tarihinde düzenlenecek “Uluslararası 15’inci Kozmetik Kimyası, Üretimi ve Standardizasyonu Kongresi”nde sizleri aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağımızı bildirir, ilginiz ve katkılarınız için teşekkür ederiz.

Önemli Tarihler

Kongre Tarihi

20 – 22 Şubat 2025

Bildiri Özetlerinin Son Teslim Tarih

19 Ocak 2025

Bildiri Kabulünün Duyurulması

22 Ocak 2025

Kesin Programın Duyurulması

26 Ocak 2025

İndirimli Kayıt Son Gün

20 Ocak 2025

Kongremiz Yeni Doçentlik Başvuru Şartlarını “Diğer uluslararası bilimsel toplantıda sunulan tam metni/özeti, basılı/elektronik olarak yayımlanmış çalışma” maddesi kapsamında uluslararası kongre olarak sağlamaktadır.

Sponsorlarımız

Destekleyenler

Scroll to Top